Charity bar – книги с кауза

Ние сме група автори, поети, художници и дизайнери, разпръснати по света. Създаваме благотворителни книги, всяка със собствена кауза, на която даряваме 100% от приходите.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ