В помощ на нашите кандидати – разяснения и правни уточнения

В помощ на нашите кандидати – разяснения и правни уточнения

Ние от Rent-a-Баба имаме доброто желание да намерим баба и дядо за всяко детенце, което по една или друга причина няма такива. Смисълът на нашия проект е да помогне на хората в по-зряла възраст да намерят едно прекрасно занимание, ако разполагат с достатъчно свободно време и обичат децата. Социалната изолация, самотата и липсата на мотивация са често срещан проблем, особено когато семействата се разделят и се намират в различни населени места. За нас ще бъде удоволствие да помогнем на възрастните, които копнеят да обгрижват дечица, а също и да осигурим на семействата помощта, от която се нуждаят в своето ежедневие.

Екипът на Rent-a-Баба не носи отговорност и няма отношение към евентуалните договорки между страните, които са осъществили контакт през настоящата платформа. Дали кандидатът желае заплащане на услугите си, или предпочита да го прави безвъзмездно за лично удовлетворение – това зависи изцяло от вижданията и потребностите на конкретното лице.

В случай, че кандидатът желае да бъде ангажиран почасово или целодневно, и да получава финансово възнаграждение за своята услуга, препоръчваме това да се осъществи след сключването на Граждански договор. Това до голяма степен гарантира правата и на двете страни и би събудило по-голямо уважение и сигурност за всички участници. 

Ако сте намерили заетост през платформата, няма нужда да информирате екипа на Rent-a-Баба за това. Всички условия се договарят между конкретните страни, за да бъдат взаимно изгодни. В случай, че предприемете официални действия по евентуална съвместна дейност, бихме могли да ви насочим със следната полезна информация:

– Пенсионерите, работещи по граждански договор, са задължително здравно осигурени, ако осигурителният им доход е равен или превишава сумата от 710 лв., но осигурителните вноски за фондовете на ДОО и ДЗПО са по избор. При гражданските договори има нормативно признати разходи (сума, която не се облага с осигуровки и данък), които са в размер на 25% за доходи от упражняване на свободна професия или възнаграждения по извънтрудови правоотношения съгласно чл.29 ал.1 т.3 от ЗДДФЛ. След приспадането на нормативно признатите разходи, получената сума се нарича „осигурителен доход“, който се облага със задължителните осигуровки за сметка на изпълнителя. След приспадането на осигурителните вноски, получената сума се облага с 10% данък върху дохода, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

– Осигурителните вноски се декларират от възложителя всеки месец с декларация образец 1 и 6 в срок до 25-то число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението. Данъкът се декларира на тримесечие с декларация по чл. 55 от ЗДДФЛ в срок до края на месеца, следващ съответното тримесечие от годината.

– Изпълнителите по граждански договор са задължени да подават годишна данъчна декларация в срок до 30 април следващата година. В годишната данъчна декларация се включват доходите от всички правоотношения на лицето през календарната година. За целта всеки работодател или възложител издава служебна бележка по чл.45 от ЗДДФЛ за съответните изплатени суми на лицето през календарната година.

(Източник: Pariteni.bg, Осигуровки и данъци по граждански договори, 17.05.2022:https://www.pariteni.bg/novini/danyci/osigurovki-i-danyci-po-grazhdanski-dogovori-242494)

Екипът на Rent-a-Баба ви пожелава много детски усмивки, нови приятелства и взаимно удовлетворение!

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *