Archives септември 2023

За максимална сигурност на родителите

Ние от Rent-a-Баба също имаме деца. Разбираме напълно естествената нужда те да бъдат в постоянна безопасност и грижата им да бъде поверена на компетентни лица, когато самите родители отсъстват.

Ако намерите човек, който ви допадне, и желаете да използвате услугите му за почасова или целодневна грижа, или дори само да поеме ангажимента да води или взима детето от училище, добре е да се придържате към някои основни правила с цел гарантиране на сигурността на вашето дете. Посочените по-долу съвети може да приемете като препоръки и да приложите във вашите отношения с лицето, с което се свържете през сайта на Rent-a-Баба.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ

В помощ на нашите кандидати – разяснения и правни уточнения

Ние от Rent-a-Баба имаме доброто желание да намерим баба и дядо за всяко детенце, което по една или друга причина няма такива. Смисълът на нашия проект е да помогне на хората в по-зряла възраст да намерят едно прекрасно занимание, ако разполагат с достатъчно свободно време и обичат децата. Социалната изолация, самотата и липсата на мотивация са често срещан проблем, особено когато семействата се разделят и се намират в различни населени места. За нас ще бъде удоволствие да помогнем на възрастните, които копнеят да обгрижват дечица, а също и да осигурим на семействата помощта, от която се нуждаят в своето ежедневие.

ПРОЧЕТЕТЕ ПОВЕЧЕ