Rent-a-Баба ще се радва на вашата подкрепа!

Rent-a-Баба е проект със социална насоченост. Идеята на организацията е да свърже онези, които имат нужда от нея. Екипът ни има доброто желание да подпомогне възрастните хора в това да намерят смисъл в своето ежедневие, да бъдат по-малко самотни, да открият онова, което им липсва в живота, и да бъдат щастливи. Ние искаме да помогнем и на родителите да намерят помощ, която да изхожда от богат житейски опит и подходяща мотивация. Чрез Rent-a-Баба заедно можем да не прекъсваме приемствеността между поколенията – най-вече там, където тя е невъзможна поради липсата на живи роднини или близки в съответното населено място.

Затова основахме Фондация „Рент-a-Баба“. За всички онези, които прегръщат каузата. За онези, които биха искали да допринесат за нейното развитие. За онези, които могат и искат да се включат в един смислен, зареден с емоция проект, който ще бъде от полза на млади и стари.

Сайтът на Rent-a-Баба е създаден със собствено финансиране и парични средства, придобити от инициатива на Община Пловдив. Участието в проекта е напълно безплатно и за търсещите, и за предлагащите услуги. Екипът на Rent-a-Баба работи безвъзмездно и ще поддържа платформата докато има нужда от нея, и докато разполага с необходимите средства за нейното обезпечаване.

Всеки, които желае, може да се включи в нашия проект чрез дарение. Всички получени средства ще бъдат използвани за оптимизирането на сайта, неговото подобряване, обогатяване и разширяването на екипа за неговата поддръжка. При наличие на достатъчно средства ще бъдат организирани публични инициативи в подкрепа на двете заинтересовани страни – младите семейства с деца и възрастните хора. Всичко ще бъде подробно оповестявано с цел максимална прозрачност.

Подкрепете ни сега, за да направим нещо велико!

Централна Кооперативна Банка

IBAN: BG95 CECB 9790 10J4 6582 00

BIC: CECBBGSF

Фондация РЕНТ-А-БАБА