За максимална сигурност на родителите

За максимална сигурност на родителите

Ние от Rent-a-Баба също имаме деца. Разбираме напълно естествената нужда те да бъдат в постоянна безопасност и грижата им да бъде поверена на компетентни лица, когато самите родители отсъстват.

Ако намерите човек, който ви допадне, и желаете да използвате услугите му за почасова или целодневна грижа, или дори само да поеме ангажимента да води или взима детето от училище, добре е да се придържате към някои основни правила с цел гарантиране на сигурността на вашето дете. Посочените по-долу съвети може да приемете като препоръки и да приложите във вашите отношения с лицето, с което се свържете през сайта на Rent-a-Баба.

1. Не създавайте ангажимент само след комуникация по телефон, имейл или лично съобщение. Разчитайте на личен контакт. Поканете детето на вашата среща. Наблюдавайте реакцията, прекарайте малко време заедно, попитайте детето дали се чувства комфортно – ако възрастта му позволява да даде отговор.

2. Имате пълното право да изисквате от кандидата информация, която да послужи на компетентните органи при наличието на евентуален проблем. Не се колебайте да изисквате лична карта и да пожелаете да запазите копие от нея.

3. Ако узаконите вашите отношения с граждански договор, това би имало позитиви както за вас като родители, така и за възрастната дама или господин – за да знаете своите права и задължения и да имате правото да ги защитавате.

4. Когато отношенията ви са официализирани, имате право да изисквате документи, които да удостоверят годността на съответното лице:

– медицинско удостоверение за наличието на сериозни заболявания, които могат да представляват опасност за лицето, което, от своя страна, поставя в опасност самото дете и изпълнението на поетия ангажимент;

– свидетелство за съдимост;

– удостоверение от Психодиспансер;

– всякакви други документи, които да ви носят спокойствие като родители.

5. Ако желаете грижата за детето да се извършва във вашия дом и там има инсталирани камери, с които да следите какво се случва във ваше отсъствие, имате задължението да предупредите избрания от вас кандидат. Съгласно законодателството, право да извършват видеонаблюдение имат:

– Търговци или юридически лица, както и техни звена за самоохрана, които са лицензирани за извършването на частна охранителна дейност;

– Държавни институции, на които се налага да извършват видеонаблюдение за изпълнение на своите функции.

Във всички останали случаи видеонаблюдение може да бъде извършвано само при наличие на нормативно основание или при изричното съгласие на конкретното лице.

Екипът на Rent-a-Баба се надява и двете страни да подходят една към друга с необходимото уважение. Без значение дали кандидатът ще получава заплащане или ще предложи своята компания безвъзмездно, за лично удоволствие, ние се надяваме, че няма да получи отношение като обикновен служител. Идеята на Rent-a-Баба е да намери „баба“ и „дядо“ за онези деца, които си нямат, а това предполага наличието на топли и уважителни връзки между хората.

Напомняме, че не носим отговорност за информацията, която кандидатите подават към платформата. Екипът на Rent-a-Баба няма отношение към конкретните уговорки между страните, но остава на разположение и ще предостави необходимото съдействие при необходимост.

Leave a Reply

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *